Følgende er en kontrakt mellom undertegnede frivillig og Beitostølen Live AS. Kontrakten fungerer i tillegg som samtykkeskjema for bruk av den frivilliges persondata i søknadsprosessen. Sensitiv informasjon som personnummer behandles bare av databehandler/systemleverandør (Arkon) og vil kun bli frigitt ved ev. ettersyn av personallister.

MEDARBEIDER FORPLIKTER SEG TIL Å

 • Følge fastsatt vaktplan og møte presist til skiftet
 • Følge norsk lov og retningslinjer satt av Beitostølen Live
 • Være edru i arbeidstiden
 • Gi beskjed til gruppeleder ved frafall (sykemelding må leveres for at gyldig fravær skal bli registrert)
 • Ikke gi uttalelser til pressen på vegne av arrangøren. Henvis til daglig leder Atle Dalen
 • Bruke tildelt arbeidstøy på jobb
 • Melde fra til nærmeste trivselsvakt/vekter dersom avvik observeres (f.eks. mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer mulige brann-/personskader)
 • Fremvise sykemelding eller legeerklæring dersom medarbeider blir hindret i å møte opp til vakten vedkommende har meldt seg opp til

BEITOSTØLEN LIVE FORPLIKTER SEG TIL Å

 • Legge til rette for gode arbeidsforhold
 • Gi medarbeider tilstrekkelig informasjon og opplæring for å kunne utføre tildelte arbeidsoppgaver
 • Gi medarbeider ett måltid per vakt
 • Gi medarbeider t-skjorte
 • Gi medarbeider ett personlig festivalpass som gir fri entré til Beitostølen Live 2020

SANKSJONER OG OPPHØR AV AVTALEN

Dersom medarbeider ikke overholder avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og fakturere for festivalpass med administrasjonsgebyr. Ved mislighold og upassende atferd risikerer medarbeider utestengelse fra årets festival, samt fremtidige festivaler.

PERSONVERN

Medarbeider tillater med dette at innsamlede personopplysninger brukes på følgende måte

 • Personopplysningene vil bli brukt av frivilligteamet under behandling av søknad og til administrering under avvikling. Kontaktopplysninger blir formidlet til gruppeledere for avtale av arbeidstider, og kontakt under festivalen
 • Alle opplysninger blir anonymisert og brukt til intern rapportering/evaluering i etterkant av festivalen
 • Personopplysninger blir ikke delt med eksterne partnere
 • Innsyn i data gis den frivillige ved forespørsel og vil bli slettet etter to år med mindre den frivillige ønsker sletting av data på et tidligere punkt